VELKOMNE TIL IDRETTSSKULE 2023!
Invitasjon Idrettsskule 2023 

Idrettsskulen er eit aktivitetstilbod der ungane får prøve ut mange ulike aktivitetar og idrettar. Det blir lagt vekt på å skape idretts- og aktivitetsglede, og utvikla å ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa borna sitt utviklingsnivå.

Kvam LSK har hovudansvar for alle aktivitetane, men nokre av aktivitetane blir gjennomført som eit samarbeid med andre idrettslag/aktivitetsmiljø i Kvam.

Idrettsskulen er:

  • For alle born i alderen 7-12 år (fødd i 2011-2016).
  • Inndelt i grupper etter alder.
  • Forankra i Kvam LSK sitt styre, og følgjer idretten sine barnerettar, med utviklingsplan og bestemmingar om barneidrett.
  • Eit lågterskeltilbod der klubben/samarbeidspartnarar held/leiger spesialutstyr som rulleski, skiskyttarvåpen, klatreutstyr med meir

Påmelding i Spond!  Velkomne!