Foto: Løypekøyrar Asgaut Valland


Lysløypa og allkleivløypa har vore forsiktig preparert i ettermiddag med tråkkemaskin. Det er sett nye klassiskspor i heile lysløypa, og forholda er rimelig bra med det er framleis litt hardt. I allkleivløypa er det ein del hol, men løypa er fullt mogleg å nytta. Det er sett klassiskspor på toppen. 

Me treng mest sannsynleg meir snø før det vert køyrd med tråkkemaskin igjen, og me håpar på at sundagens nedbør kjem som snø!