20140625_200422Sundag, 21. september vert det opningsrenn og høgtideleg opning av det nye heilårsanelgget på Sjusete. Me vonar at flest mogeleg melder seg på rennet og blir med på å markere at stor innsats og mykje godt arbeid har resultert i eit flott anlegg for langrenn og skiskyting i Kvam.

Program for dagen og renninnbyding finn du her:

2014_09_11 Opning og opningsrenn Sjusete