SkisporBilete syner korleis me ynskjer at det hadde vore, men som det ikkje er. Framleis er det ikkje nok snø på sjølve Sjusete til å gjennomføre serierenn, skileik eller skitrening. Yr melder om snø i denne veka, so mogelegvis vert det nok til å lage ei sole. Me vil halde dykk oppdaterte på heimesida vår. Følg med!