Det har kome 5-10 cm puddersnø på Sjusete som er forsøkt tromla, men is frå helga gjer at det ikkje binder seg godt noko som ikkje gir det heilt store skiføre… Det er meldt meir nedbør (for det meste som snø) det neste døgnet og me håper at dette skal gi betre skiføre! Forøvrig er no webkameraet på Sjusete.com oppe og går igjen!