Det enklaste og rimelegaste for klubben er at du betaler on-line i Minidrett. Om du ikkje får det til kan du PDF-faktura i Minidrett. Hugs i så fall KID nummer. Ynskjer du å gjere endringar i medlemsskapet, er det fint om du gjer oss melding på kvamlsk@hotmail.com.