Me kaller inn til årsmøte i Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb, samt Sjusete skisenter som har samanfallande medlemsmasse.

Møtet heldast 20. april kl.1900 i skistova på Sjusete!

Agenda:
– Årsmelding
– Budsjett
– Rekneskap
– Organisasjonsplan
– Val
– Innkomne saker

Alle over 15 år og som har vore medlem minst 1 månad (gjeld frå dato medlemskontigent vart betalt) er stemmeberettiga på årsmøtet og kan senda inn forslag til saker.