Skileik 2014På grunn av snømangel, må me utsetja oppstart for skileik og skitrening. Ny startdato er 21. januar. Det kan bli ytterlegare utsetjing om det ikkje kjem nok snø til å byggja anlegga for skileik. Har du spørsmål kontakt: Reidun Braut Kjosås mob. 917 37515 eller Gunn Hilde Øymo mob. 922 16013