Det er rett og slett sørgjeleg å sei at med må utsetja oppstart for skileik og skitrening. Me er optimistar og vonar at med kan kome i gong 28.1. Snøen kjem nok til Sjusete i år og for det er månge born og unge som har SÅ lyst til å gå og leike på ski! Me vil halde dykk oppdaterte på heimesida vår. Følg med!