KVam LSK 100 likesEin milestolpe er passert nett no. Kvam LSK sine sider på Facebook passerte 100 Likes i dette augeblink – det likar me. Kanskje ikkje i Noregstoppene av Facebook sider, men likevel ein milestolpe. Me ynskjer å halde medlemmar og andre interesserte oppdaterte med nyhende. Difor nyttar med både nettsider (www.sjusete.com) og Facebook til å kringkaste aktuelt stoff. Du må gjerne hjelpa til med å fremme sidene våre til dei du meiner bør få informasjon om klubben og skisenteret.