er dessverre varierande for tida. Det vil bli slik i ca. 2 veker frametter, medan me ventar på reservedelar. Kvam Kraftverk vil montera dette for oss.                                            Me beklagar ulempene dette medfører.