Pga lite snø vil det ikkje bli preparert kvar dag framover. Men me vil trakka 2-3 gangar i veka og då inkludert Allkleiv. Kjosås løypa kan dessverre ikkje trakkast før det kjem frost og meir snø.