Kjosåsløypa vart sannsynlegvis tråkka for siste gong i natt, då det er nedpå 3-4 plassar i løypa. Løypa er nyttbar. Elles er det bra forhold i resten av løypenettet!