Velkommen til normal renn på lørdag. Innskytningsliste og startlister kommer iløpet av kvelden.