Hålandsdalen IL melder at Liv Grete sprinten lørdag 31 mars er flytta til Herresåsen på Voss.Rennstart og innskyting er som før.

Renninnbydelse