Jentesamling 12.-14. okt flyttet til 5.-7. okt

Vedlagt er en oversikt over kretssamlingene som er planlagt for høsten. Det vil bli sendt nærmerer informasjon og invitasjon til hver samling