Litt info om samlinga 1-2 september.Vi er 37 stk påmeldte. Alle må ha med seg lakensett el.lakenposer. Vil ein leiga sengetøy må det gis beskjed ei veka på forhånd. Aktive må ha med hjelm,rulleski, stavar og hanskar. Husk å ha asfaltspiss på stavane. Klubben vil ha med nokon rulleski og gevær slik at alle som vil skal få prøva det dei vil. På grunn av stramt program er det viktig å møta presis til aktivitetane. Foreldre hjelper til med å lage klart til akitivitetar, matlaging og rydding.

 Romliste samling Voss

Program samling 2012

Klubbsamling Voss 2012