OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hanna i den flotte konkurransedressen til Kvam Lsk. Mogeleg å tinga hjå Mo Sport på klubbkvelden!

Me framskundar klubbkvelden hjå Mo Sport til onsdag, 28. oktober frå 18:00-20:00 for å sikra at det er mogeleg å få levert klubbkle før jul. Det vert mogeleg å tinga klubbkolleksjonen til Kvam LSK frå Bjørn Dæhli og ei rad me andre gode tilbod.

Når det gjeld ytterjakkene for vaksne so held me fram med dei blå Bergans Isogaisa-jakkene. For born vert det ei jakke frå Bergans. Mo Sport gjev og 20 % på alle ordinære varer denne kvelden så då er det mogeleg å gjere gode kjøp på julegåver og før-julegåver. Me kjem me meir info om tilboda om litt. Velkomen!