Om nokon ikkje har fått kjøpt klede frå Kvam LSK si klubbkolleksjon så har Mo Sport eit restlager med visse storleiker de kan få kjøpt. Sjå lagerliste for kva varar dei har og pris.

Lagerliste Kvam LSK klubbkolleksjon