Logo iIdrettens_løsningerKvam Lsk tek no i bruk Norges Idrettsforbund si nye løysing for medlemsadministrasjon. Løysninga inneber at du kan betale kontingent, treningsavgift m.m. direkte i MinIdrett gjennom Online betaling. Kvar gong det vert sendt eit betalingskrav, vil du bli varsla pr. e-post for at du skal verte merksam på kravet som ligg i MinIdrett. For året 2014/2015 kan du velje om du vil betale faktura eller med kort som du må registrere fyrste gongen du ynskjer å gjere betaling i MinIdrett. Før fyrste betaling må du gjere ei eingongsregistrering for å bli betalar i Online betaling. Når du er blitt betalar, er det enkelt å betale i nettløysninga. Les meir om løysinga her: 2015_01_19 Kvam Lsk – info om innforing av KlubbAdmin