20140528_190259Måndag, 17. august startar me trening for 13 år + (fødd 2003 og føre). Barmarkstreningane vert leia av Tom Erling Halvorsen, medan det er Nils Eivind Stranden som er hovudansvarleg for skytetreningane.

Tom har laga eit variert program for hausten. Om du har spørsmål om treningane kan du ta kontakt med sportleg leiar i klubben Thomas Mælen eller Tom E. Halvorsen. Desse kan du nå på tlf / e-post:

Thomas Mælen; tmaelen@gmail.com / 920 51043

Tom E. Halvorsen: skuten@kvamnet.no / 976 65641

Me kjem ut med meir info kring rulleskirenn og anna klubbinfo etter kvart. Dei øvrige treningsgruppene startar opp fyrste veka i september.

Her finn du treningsplana: Fra sommer til nyttår 2015