Kvam LSK startar opp innetrening/basistrening  i Norheimsund idrettshall onsdag 22 august. Klokka 18.00 til 19.00 for dei som er fødde mellom år 2000 og 2004. Instruktør: Oddvin Aksnes. Klokka 19.00 til 20.00 er det trening for dei som er født i 1999 og eldre. Instruktør Thomas Mælen.

Kvam LSK vil ha ei treningsavgift på kr 500  for alle somer med på nokon av treningane i haust. Den kan betalast på konto: 3530 20 79453