Minner om treningsavgift på kr 500 for høstens treningar. Det kan betales på Kvam LSK sin konto 3530 20 79453. Har du berre vært på nokon få treningar  og skal være med i vinter går det fint at du berre betaler  for vinterens treningar etter nyttår. Treningavgifta i vinter blir kr 500 pr. utøver. Er det to søsken så blir det kr 750,- for begge to.

VIKTIG MELDING: For dei som melder seg på konkuranser via Min Idrett og finner ut at dei likevel ikkje skal gå så er det viktig at dei melder seg av innen påmeldingsfristen er ute. Dette pga at Kvam LSK må betale startkontigenten sjølv om du ikkje går.