Styreklubbe-300x241Me minnar om årsmøtet måndag, 27. april kl. 18:00 i skistova på Sjusete.

Det er ingen endringar i sakslista og derved er innkallinga lik den som er annonsert tidlegare på www.sjusete.com, på Facebook og i Hordaland Folkeblad. Sjå under.

ÅRSMØTE I KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB

Måndag, 27. april 2015 – kl. 18:00 – Skistova på Sjusete

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av ordførar og skrivar samt to representantar til å underteikna protokoll i lag med skrivar
3. Årsmelding for sesongen 2014/2015 frå styret
4. Rekneskap 2014 samt mellombels rekneskap hittil i år.
5. Organisasjonsplan
6. Innkomne forslag
7. Kontingent og honorar for 2015/2016

    – Medlems- og treningsavgifter

    – Godtgjering av trenarar og ansvarlege

8. Budsjett for 2015
9. Val
10. Eventuelt