Me minnar om årsmøtet på tysdag, 26. april kl. 18:00 i skistova på Sjusete.

Det er ingen endringar i sakslista og derved gjeld innkallinga som er sendt alle medlemer og annonsert på www.sjusete.com og på Facebook/KvamLsk. Sakslista med innkomne forslag finn du her:  2016_04_19 Innkalling til årsmøte i Kvam Lsk og Sjusete Skisenter

Det vert lett servering på møtet. Årsmelding, andre saksdokument og valnemda si innstilling vil bli lagt ut på heimasida seinast 24. april 2016.