Visste du at det er hjartestartar på Sjusete?

Mens me ventar på snøen kan me retta fokuset mot hjartestartaren som er plassert i garderoben i Skistova på Sjusete.

Bruk av hjartestartar kan redda liv. Dess fleire som veit om den, dess betre er det.

Bileta under viser kvar den er plassert, samt ein enkel brukarveiledning frå Kommuneoverlegen i Kvam herad som heng på veggen.

Så håpar me så klart at den aldri må takast i bruk.