11 medlemmer frå Kvam LSK reiste tysdag til vinterkarusellen i Strandebarm der fleire debuterte og nokre forbetra også løpstider 🙂 Dette er eit veldig kjekt trimarramgement der einkvar kan kjempa mot sine eigne tider eller andre i same form! Klubben oppfordrar endå fleire til å vera på neste løp som er 13.desember med jolagløgg med meir etter løpet 🙂
Artikkel frå Strandebarm si internettside – http://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9369879