OLYMPUS DIGITAL CAMERAMe har hatt tett oppfølgjing av snø og føre på Geilo. Situasjonen er at det er lite snø. Det er meldt ein «dett» i morgon og kaldere ver. Likevel er det langt fra sikkert at løypenettet er opna til helga då dei truleg vil prioritere å produsere snø til opningsrennet siste helga i november. Frå tidlegare år når det har vore lite snø, har det vorte rimeleg trongt i løypene og særskild for dei yngste. Med bakgrunn i dette har styret teke avgjerd om å flytte samlinga 14 dager. Me har avklart med Øen Turistsenter og dei har reservert overnatting.

Ny dato for snøsamling vert 3.-6. desember, og me ber om at alle som ynskjer å vere med om å melde seg på til Kristin K. Gjøsæter snarast og seinast innan fredag, 20. november på e-post kristin.gjo@outlook.com. Hugs å meld navn og om det er frå torsdag til sundag eller fredag til sundag.

Me er lei oss for at må endre planen, men vonar at flest mogeleg har høve til å reise!