Joanna Valland og Ingunn Mo storkosar seg på renndugnad!

Det er eit stort apparat av frivillige som me treng til å arrangere renn på Sjusete. Lista over funksjonærer til serierenn i langrenn er no klar. Sjekk ut om du er satt opp på dugnad på serierenn i langrenn på Sjusete vinteren 2017. Tusen takk for å du er med å bidreg til at ungar og vaksne får gått renn!

Funksjonærliste serierenn i langrenn 2017

For øvrige dugnadslister