Det er eit stort apparat av frivillige som me treng til å arrangere renn på Sjusete. Lista over funksjonærer til Kvammasprinten og Torefjellsrennet 25-26.februar er no klar. Sjekk ut om du er satt opp på dugnad på!. Tusen takk for å du er med å bidreg til at ungar og vaksne får gått renn!

Funksjonærliste Kvammasprinten og Torefjellsrennet 2017

For øvrige dugnadslister