Det meldes fra kretsen at Sport1cup rennet som skal være i Herresåsen er flytta til Myrkdalen. Innskytning kl. 10.30 – 11.45 som før. Foreldre til løparar må være med å arrangere. Er det nokon som har meldt seg på rennet på Voss men ikkje vil reisa til Myrkdalen, så er det fint om dei melder seg av pga. da sparer Kvam LSK startkontigent. Dei yngste må væra først på innskytning.

 Samlinga på Voss går som normalt.