(Foto: Teodor Græsdal Pedersen)

Torsdag 18. januar starta den årlege skileiken til Kvam LSK opp på Sjusete under strålande skiforhold. I år er heile 104 born i alderen 6-8 år påmeldt nokon som må vera rekord i nyare tid! Borna vart delt opp i 6 ulike gruppar og teke hand om av tilsaman 24 instruktørarar. Det var kjekt å sjå så mykje ski- og aktivitetsglede blant borna 🙂