I helga har skiskyttargjengen i Kvam LSK arrangert Gla`laks cup. Laurdag var det 104 deltakarar på normal program, mens sundag deltok 111 utøvarar på sprinten. Renna vart gjennomført i fint vér og flotte løyper! Ein stab av dyktige funksjonærar sørga for at rennet vart vellukka. Alle må takkast for framifrå innsats, og spesielt tidtakarar, rennleiarar og dei som har lagt ned mykje forarbeid bør takkast spesielt! Klubben hadde ikkje klart å gjennomføre dette rennet utan ei slik framifrå dugnadsinnsats!På heimebane stilte sjølvsagt Kvam LSK sterkt med heile 19 utøvarar i alderen 9-19 år!

Under laurdagens normal må me dra fram spesielt gode prestasjonar som Asgaut Laupsa Mo med siger i klassen for gutar 12 år, Hedda Høen Mo med 2.plass og 10 treff i klassen for jenter 12 år, Trym Gauteplass Skår med siger i klassen for gutar 13 år og Ander Aalvik Stranden med 2. plass i klassen for gutar 16 år.

Hedda Høen Mo med 2.plass og diamant for 10 treff!

Asgaut Laupse Mo med siger klassen for gutar 12 år!

Gode prestasjonar også av Frede Gravdal med 4.plass, Isak Botne med 6.plass og Eigil Hildonen-Teiglandmed 8.plass i klassen for gutar 11 år. Øyving Hildonen-Teigland hadde ikkje dagen på standplass og enda på 8.plass i klassen for gutar 13 år.

I juniorklassane vart det avgrensa med deltaking der Hanna Børve endå på 3.plass i klassen for kvinner 17 år, Eiring Tufteland på 3.plass i klassen for kvinner 18 år og Sindre Gjøsæter vann som einaste deltakar i klassen menn 19 år.

Juniorutøvaren Hanna Børve er alltid blid!

I nybybyrjarklassen J10 og yngre deltok Mathilde Bakke Skår, men i gutane si nybyrjarklasse deltok Jakob Aarekol Botnen, Henrik Mo Seljebotn, Hans Rykkje, Torje Laupsa Mo, Eskil Høen Mo, Viljar Botnen og Vinjar Voster. Flott innsats av alle saman!

Resultatliste

Under sundags sprint må me dra fram spesielt gode prestasjonar som Frede Gravdal med 2.plass i klassen for gutar 11 år, Trym Gauteplass Skår med 3.plass i klassen for gutar 13 år, Anders Aalvik Stranden med ein ny 2.plass i klassen for gutar 16 år og Eirin Tufteland med siger i klassen for kvinner 18 år.

Frede Gravdal på 2.plass under sundagens sprint i klassen gutar 11 år!

Eiring Tufteland med siger på sprinten for kvinner 18 år!

Elles deltok Eigil Hildonen-Teigland (7.plass G11), Isak Botnen (8.plass G11), Hedda Høen Mo (8.plass J12), Asgaut Laupsa Mo (8.plass G12) og Øyvind Hildonen-Teigland (7.plass G13) i born og ungdomsklassane. Godt jobba alle saman!

I nybybyrjarklassen G10 deltok Jakob Aarekol Botnen, Henrik Mo Seljebotn, Hans Rykkje, Torje Laupsa Mo, Eskil Høen Mo og Viljar Botnen. Gode prestasjonar!

Resultatliste

Bileteserie frå helga:

(Bilete teke av Tom Rasmussen, Britt Børve, Torgrim Skår, Silje Laupsa Mo, Olav Tufteland, Sara Klyve og Kristin Gjøsæter)

vvv