Grunna krinsmeisterskap i skiskyting og siste tidas mildvér vert asfaltløypa (1 km) på Sjusete stengt fram rennstart sundag (22/1). Det er ikkje mogleg for andre enn renndeltakarar å nytta løypa før kl.1600 sundag! Me vonar alle kan respektere dette slik at me klarar å avvikle sundagens meisterskap med tilfredsstillande løyper.