Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb skipar til skiskyttarskule 26-27. oktober for gutar og jenter som er fødd 2010 eller før. Alle som vil delta på dei ordinære skytetreningane til Kvam LSK, må ha delteke på skiskyttarskulen.

På skiskyttarskulen får du og foreldra dine grundig informasjon og rettleiing frå dyktige instruktørar. Målet er at du skal meistre det mest grunnleggjande kring skiskyting, noko som er sjølve grunnlaget for å utvikle deg vidare innan idretten. Bli med!

Invitasjon skiskyttarskulen