Skileik 2014Kvam LSK arrangerer Skileik for born fødd 2006-2009 på Sjusete tysdagar kl. 18.00–19.00 med start 14. januar.

Skileik er allsidig, utfordrande, og kjekk leik på ski. Me legg vekt på at ungane skal ha det moro, lære seg å meistre skia og på den måten oppleve ekte skiglede!

For påmelding og meir informasjon – les her: 2013_12_23 Invitasjon til skileik