SkikursKvam Lsk inviterer til skikurs for vaksne. Me legg opp til 3 kurs – 2 i skøyting og 1 i klassisk. Me er heldige og har fått Tom Erling Halvorsen med solid trenarutdanning frå Norges Skiforbund som instruktør. Prisen er 950 kroner pr kurs og me må avgrense påmeldinga til 12 deltakarar pr kurs. Kursa går over 3 kveldar og fyrste startar opp torsdag, 22. januar kl 17:15 ved skistova på Sjusete. Nytt e-post: skikurskvam@hotmail.com til påmelding. Påmeldinga er bindande. Les meir om kurs, påmelding og betaling her: 2015_01_13 Skikurs vinteren 2015