Både Hordaland skiskyttarkrins og Hordaland skikrins arrangerer kvar sommar og haust samlingar for treningsvillige ungdommar rundt om i Hordaland. På slike samlinger er alle utøvarar er velkomne, og det vert varierte og utfordrande treningsøkter samt mykje sosialt!

Kvam LSK ynskjer å stimulere til at flest mogleg frå klubben deltek på slike samlingar, og styret har vedtekne at alle får dekke påmeldingsavgifta til samlingar i regi av dei to krinsane denne sesongen.

Under finn du oversikt over dei ulike samlingane i haust/vinter:

Det vert lagt ut invitasjon til samlingane i oktobober-desember cirka ein månad på føreband på dei respektive krinsane sine heimesider.