12310028_561276164025543_2025876839649464421_o

Me tek opp att suksessen frå tidligare år og arrangerer samling for alle medlemmer i Kvam LSK på Geilo helga 8-11. desember. Tilbodet gjeld for alle medlemmer i Kvam LSK. Eit sportsleg og sosialt tiltak for heile familien. I år har me fått med oss Kristin Sande og medelevar frå NGT til skytetreningane. Langrennstreningane vert leia av Gunn Hilde Øymo og Amund Leiren med hjelparar. Det er langrennsøkter for både born og vaksne 😉

Dette blir ei helg der trening og sosiale opplevingar for heile familien står i fokus. Hovudformålet med samlinga er å gå på ski og har det kjekt ilag som klubb.

Sjekk vedlagte invitasjon for meir informasjon om samlinga, prisar, program og påmelding. Det vert program frå fredag formiddag, men det er ikkje noko problem å kome til Geilo fredag ettermiddag.

Litt bilete frå tidligare år på Geilo:

12304147_561276257358867_151888231262977051_o 12304370_561276170692209_8548767122688090004_o 12307442_561276210692205_208588997363220413_o 12310028_561276164025543_2025876839649464421_o