Kvam LSK fekk inn kr 53985.- på skibasaren i Øystese. Takk til alle bedrifter og privatpersonar som har bidrege med gevinstar.

Stor takk og til basarnemda for den gode jobben dei har gjort.