Magne LandroKvam LSK har gjort avtale med Magne Landrø AS. Landrø er ein av dei største aktørane i landet innan skiskyting og skyting. Avtalen gjev rabatt på ammunisjon, våpendeler, tilbehør og service på våpen.

Magne Landrø AS kan tilby fylgjande føremon:

  • Fast 20 % rabatt på Lapua Polar og SK STD+ og Rifle Match.
  • Fast 10 % rabatt på Anschütz originaldelar.
  • Fast 15 % rabatt på pusse- /vedlikehaldsartiklar, reimar, sele og rekvisita.

Det gjev ikkje rabatt på varer som er på tilbod eller som er nettoprisa.

Ved våpenkjøp får medlemmane i Kvam LSK tilgang til klubbpris, som er Landrø lågaste pris på våpen. Avtalen inneber at me vert prioritert ved levering av varer under Norgescup og NM i skiskyting.

Landrø har nett lansert butikken på nett. Her kan ein sjå sortimentet dei byr fram og tinga direkte. Vis til klubbavtalen med Kvam LSK og legg fram kopi av betalt kontingent. Hugs at våpenkort eller gyldig utlånsavtale må leggjast fram ved kjøp av ammunisjon.

Kontaktperson Kvam LSK: Ammunisjonsforvaltar Sigurd Sande

Hjemmeside: http://landro.no/

Magne Landrø AS, Stillverksveien 1, 2004 Lillestrøm
Telefonnummer: 64 84 75 75 Telefaksnummer: 64 84 75 70