I morgon set me punktum for sesongen med eit avsluttingsrenn. Rennet vert og rekna som Kvammameisterskap i den hittil ukjende disiplinen løpeskyting då ein må skue høgt opp mot Torefjell for å finne snø. Renninnbyding finn du her 2014_03_31 Avsluttingsrenn og Kvammameisterskap løpeskyting. NB! Retta til sprintrenn frå fellesstart

Fordeling av oppgåver tek me ved frammøte. Rennleiar Asbjørn Gjøsæter koordinerar.

Det vert ei spanande og morosam hending der me etter rennet samlast i Skistova for premiering og avsluttingsfest for løparar, foreldre og medhjelparar. Me vonar at flest mogeleg vert med!