Til avslutninga tirsdag 27.03. skal me laga til stafettlag.
De kan velja om de vil laga lag sjølve eller berre melda dåka på, så set me saman lag. Kvart lag skal bestå av minst 1 vaksen og 2 born/ungdom (t.o.m. 16 år).
Vinnarlaget er det som kjem nærast idealtida. Fint om de har namn på laget dåkas.

Send til hilde.bk@online.no eller mobnr 90795631, innan mandag 26.03.
Eg må vite namn på dei som skal gå, og evt namn på laget.
Håpar at det kjem inn mange familielag.
Stafetten startar kl 18:00

Helsing
Hilde B Kolltveit