På avslutninga i morgon blir det stjerneorientering i staden for stafett. Dette pga at det er få lag påmeldte forløpig og viss me har stjerneorientering så kan ein være alt frå 2 til 4 stk på kvart lag.
Hilde lagar til postar. Det er fint om voksne er med og.