I tråd med Kvam herad sine tilrådingar, har styret i Kvam LSK i dag vedtatt å avlyse alle treningar, skileik og renn resten av skisesongen.

Idrettsskulen skal etter planen starte opp 15.april. Dette tidpunktet vil bli vurdert i lys av situasjonen og tilrådingane som ligg føre når datoen nærmar seg. Det vil bli arrangert premieutdelingar for skileik og serierenn på eit seinare tidspunkt, når vi ser at det lar seg gjennomføre.

Elles melder løypemannskapet at det er fine forhold på Sjusete no, og at løypene vil bli køyrt som normalt framover.