19 april kl.19.00 blir det årsmøte i Kvam LSK på Sjusete. Har du saker som du ynskjer me skal ta opp
kan du sende dei på epost til sig.sande@hotmail.com

ÅRSMØTE Kvam LSK 2012