Innkalling til årsmøte i Kvam Lsk er nå klar. Les meir her

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB

TYSDAG, 29. APRIL 2014 – KL. 18:00 – SKISTOVA SJUSETE

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av ordførar og skrivar samt to representantar til å underteikna protokoll i lag med skrivar
  3. Årsmelding for sesongen 2013/2014 frå styret
  4. Rekneskap 2013 samt mellombels rekneskap hittil i år.
  5. Organisasjonsplan
  6. Innkomne forslag
  7. Kontingent for 2014/2015
  8. Budsjett for 2014
  9. Val
  10. Eventuelt

Forslag frå medlemmene som skal handsamast på årsmøtet, må vere sendt skriftleg til styret innan 15. april. Fullstendig saksliste vil bli publisert på www.sjusete.com seinast ei veke før årsmøtet.