Øystese 11.02.2024

Årsmøte

Kvam Langrenn og Skiskyttarklubb og Sjusete Skisenter

Kvam Langrenn og Skiskyttarklubb og Sjusete Skisenter kallar inn til årsmøte i skihytta på Sjusete

     Onsdag 6. mars 2024, klokka 18:00

Saksliste:

  1. Val av Ordstyrar
  2. Val av Referent
  3. Godkjenne innkalling og saksliste
  4. Val av medlemmer til å signere møteprotokoll
  5. Gjennomgang av årsmelding og rekneskap SS
  6. Gjennomgang årsmelding og rekneskap Kvam LSK
  7. Eventuelt innkomne saker
  8. Val for 2024

 

Forslag til eventuelle saker til årsmøte må vera styret i hende seinast 01. mars.

Eventuelle saker sendast: kvamlsk@hotmail.com

Styret i Kvam LSK og Sjusete Skisenter

 

Saklista årsmøte