Me kallar inn til årsmøte i Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb, samt Sjusete skisenter som har samanfallande medlemsmasse.

Agenda:
– Årsmelding
– Budsjett
– Rekneskap
– Val
– Innkomne saker

Alle medlemmerover 15 år har stemmerett på årsmøtet, og kan senda inn forslag til saker.

Saker til årsmøte må meldast seinast 14 dagar før. Saker til idrettslaget sendast til kvamlsk@hotmail.com, medan saker til skisenteret sendast til jt-tveit@online.no

I lys av situasjonen som rår, er det sjølvsagt svært usikkert om årsmøtet kan gjennomførast 14.april. Ei evt. utsetjing vil bli publisert på www.sjusete.com og Kvam LSK sine Facebook-sider i god tid før oppsett dato.