Velkomen til årsmøte i Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb, samt Sjusete skisenter som har samanfallande medlemsmasse. Møtet vert helde 9. april kl.1900 i skistova.Agenda:

– Årsmelding
– Budsjett
– Rekneskap
– Organisasjonsplan
– Val
– Innkomne saker

Alle medlemmer over 15 år og som har vore medlem minst 1 månad er stemmeberettiga på årsmøtet. For å vera stemmeberettiga må medlemsavgift for 2019 vera betalt.